Posts

Showing posts from October, 2016

பாம்பு, பூரான், தேள் கடித்தால் என்ன செய்வது?

Image
விஷப்பூச்சிகள் கடித்து விட்டால், இயற்கை வைத்தியத்தின் மூலம் நஞ்சை சரிசெய்து விடலாம். தேள் கொட்டினால் எலுமிச்சைப் பழ விதைகளையும், உப்பையும் கலந்து அரைத்துக் குடித்து விட்டால் தேள் கடி நஞ்சு இறங்கி விடும். கல்லில் சில சொட்டுத் தண்ணீரை தெளித்து அதில் புளியங்கொட்டையைச் சூடு உண்டாகும் படி தேய்த்து, தேள் கடித்த இடத்தில் உடனே வைத்தால் ஒட்டிக் கொள்ளும். நஞ்சு இறங்கியதும் புளியங்கொட்டை விழுந்து விடும். சிறிது நாட்டு வெல்லத் தூளுடன் கொஞ்சம் சுண்ணாம்புச் சேர்த்துச் சிறிதளவு புகையிலையையும் கலந்து நன்றாகப் பிசைந்து தேள் கடித்த இடத்தில் வைத்துக் கட்டினால் நஞ்சு இறங்கி விடும். நட்டுவாய்க்காலி கொட்டினால் கொப்பரைத் தேங்காயை வாயில் போட்டு மென்று தின்றால் உடன் நஞ்சு நீங்கும். பூரான் கடித்தால் பனை வெல்லத்தை (கருப்பட்டி) தின்னத் தடிப்பு, அரிப்பு உடனே மாறும். வெறி நாய் கடித்து விட்டால் நாயுருவியின் வேரும் எலுமிச்சைப் பழத்தின் விதையும் சம பாகமாகச் சேர்த்து எலுமிச்சைச்சாறுவிட்டு அரைத்து வைத்துக்கொண்டு அதில் எலுமிச்சைப் பழம் அளவிற்குக் காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு உருண்டை வீதம் பத்து நாள் உட்கொண்டால் வெறிநாய்க்…

A diiferent love letter and a nice answer

A different Love letter and a beautiful reply to it. A teenage college guy sent a love letter (in Q/A format) to his classmate.
My Dearest Reshma,
Please answer the following questionnaire. For Options    (a)10 marks,    (b) 5marks and    (c) 3 marks.
1) Whenever you enter the class room, your sight always falls on me because:    (a) of love    (b) you couldn't control seeing me    (c) really ... am I doing it? 
2) Whenever professor cracks joke, you laugh and turn and look at me because:    (a) you always like to see me smiling    (b) you are testing whether I like jokes    (c) you are attracted by my smile
3) When you were singing in the class, I entered and immediately you stopped singing because:    (a) you are so coy to sing before me    (b) my presence influenced you    (c) you feared that whether I'll like your song
4) When you were showing your childhood photo, when I asked for it you hide it because:   (a) you felt ashamed    (b) you felt uneasy    (c) you don't …

Macro Photography Tips

Image
Close-up macro photography is great for really bringing out the detail of your subject.  12 creative macro photography tips.
It may seem daunting at first, but macro photography really isn’t so different from other kinds once you get a graps of the basics. Pro photographer Colin Varndell offers his top 12 macro photography tips… For more advice on shooting creepy-crawlies, have a read of our macro photography tips for shooting insects – or check out our main macro photography hub to learn even more. 1. Choose the Best Lens Gatekeeper butterfly. Nikon D200, Nikon 200mm macro lens. 1/160sec @ f/8, ISO 100 The focal length of macro lenses ranges from 50mm to 200mm. Although many zoom lenses boast a macro setting, these are usually less than half life-size magnification – true macro, however, begins with 1:1 and nothing less. A 50-60mm lens is suitable for general macro work but if you want greater subject-to-lens distance a 100mm lens will give you this at a price. For creatures like butterflies…

Bermuda Triangle mystery solved?

Image
STRANGE clouds forming above the Bermuda Triangle could explain why dozens of ships and planes have mysteriously vanished in the notorious patch of sea.
The remarkable new theory suggests the clouds are linked to 273km/ph “air bombs” — capable of bringing down planes and ships.
Now the riddle could finally be solved after meteorologists speaking to the Science Channel’s What on Earth revealed their findings.
Using radar satellite imagery, they discovered bizarre “hexagonal” shaped clouds between 32km and 80km wide forming over the dodgy patch of water.
Metrologist Dr Randy Cerveny said: “The satellite imagery is really bizarre … the hexagonal shapes of the cloud formations.
The Cyclops, a 19,000 tone collier which disappeared in 1918, was the first loss in the Bermuda Triangle of a ship equipped with a radio.
“These types of hexagonal shapes in the ocean are in essence air bombs. They’re formed by what is called microbursts and they’re blasts of air.”
The blasts of air are so powerfu…

Malaysia Budget 2017 live updates

Image
» RM1.3 billion is allocated to increase food production at a competitive price » Proposal for RM5,000 grant to purchase new vehicles and offer individual taxi permits, with an allocation of RM60 million, in move to benefit 12,000 taxi drivers » BR1M recipients in B40 group to be encouraged to participate as ride-sharing drivers like UBER drivers » Government to extend eVisa to countries in the Balkans and South Asia regions » MCMC to provide RM1 billion to ensure coverage and quality of broadband nationwide reaches up to 20 megabytes per second
» 616KM of village roads and bridges will be built and upgraded with RM1.2
billion to enhance connectivity of villages, towns and cities » RM4.6 billion allocated to all states under the Malaysian Road Records
Information System (MARRIS) to maintain state roads » RM350 million to build and refurbish 17,000 units of destitute and
dilapidated houses in remote villages and Orang Asli settlements » RM 800 million allocated to implement People-Friendly Projec…

Kathakali

Image
Kathakali is one of the major forms of classical Indian dance. It is another "story play" genre of art, but one distinguished by its elaborately colorful make-up, costumes and face masks wearing actor-dancers, who have traditionally been all males.
Photography by: Kamalraj Rasamanickam